NOROBEŽOJOŠIE STABIŅI

Ražojam betona norobežojošos stabiņus, kas paredzēti teritoriju norobežošanai dažādiem mērķiem

Piemēram, norobežot teritoriju, lai tajā nevarētu iebraukt transportlīdzekļi.