Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Balustrāde” apstrādā personas datus interneta vietnē www.balustrade.lv un izpilda Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības.

Interneta vietnes personas datu apstrādes pārzinis: SIA Balustrāde reģ.nr.40003334976, juridiskā adrese: Jūrmala, Ventspils šoseja 64a, LV-2011. Kontaktinformācija: tālrunis: +371 29 569 577, e-pasta adrese: balustrade@inbox.lv

SIA Balustrāde veic personas datu apstrādi par mājas lapas apmeklētājiem un interneta veikala pircējiem saskaņā ar turpmāk minēto.

1. Interneta veikala klientu personas datu apstrāde

1.1. Pirms iegādei izvēlēto preču apmaksas ir jāsniedz Jūsu īstais vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefons un e-pasta adrese pasūtījuma apstrādes un preces piegādes vajadzībām. Papildu laukā Jūs varat brīvi izvēles veidā norādīt vēlamos piegādes laikus vai prombūtnes datumus, kā arī piebraukšanas īpatnības vietā, kur Jūs atrodaties. Visu šo personas datu apstrāde tiks izmantota pirkuma apstiprinājumam un rēķina piegādei. Veicot pirkumu, programma automātiski saglabās apmeklētāja IP adresi, kā arī pasūtījuma numuru, bet pēc apmaksas – maksājuma veidu un iestādi, lai varētu nodrošinātu interneta veikala darbību.

2. Personas datu apstrāde komunikācijā ar SIA Balustrāde

SIA Balustrāde apstrādā personas datus, kad Jūs:

3.1. sniedzat savus kontaktinformācijas datus sociālo tīklu kontā, lai risinātu kādu ar SIA Balustrāde pakalpojumu pieejamību saistītu jautājumu. 

3.2. apmeklējat interneta vietni balustrade.lv  Jums ir iespēja izdarīt izvēli piekrist SIA Balustrāde īpašo piedāvājumu epasta ziņojumu saņemšanai. 

4. Personas datu saņēmēju kategorijas

4.1. SIA Balustrāde nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. Personas dati var tikt nodoti citām personām tikai, lai:

4.1.1. nodrošinātu pakalpojuma iegādes funkcionēšanu un personas datu uzkrāšanu šim mērķim;

4.1.2. nodrošinātu mobilā un e-pastu mārketinga pakalpojumus (īsziņu un e-pastu nosūtīšana visiem, kas devuši piekrišanu šādai datu apstrādei par  SIA Balustrāde jaunumiem);

4.1.3. lietotāja personas dati ar interneta vietnes starpniecību tiek nodoti, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam, bankai;

4.1.4. piegādes uzņēmumiem, internetveikalā iegādāto preču piegādes mērķiem;

5. Personas datu glabāšanas termiņi

5.1. Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr SIA Balustrāde pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

5.1.1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5.1.2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

5.1.3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

5.1.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

5.2. Personas dati interneta vietnē www.balustrade.lv tiks uzglabāti divus gadus pēc pēdējā pirkuma. 

6. Datu subjekta tiesības, to īstenošana un ierobežojumi

6.1. Jums ir tiesības pieprasīt SIA Balustrāde piekļuvi saviem personas datiem, veikt personas datu labošanu, atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, pieprasīt personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

6.3. Ja sniedzāt piekrišanu jaunumu saņemšanai, piekrišanas atsaukumu var veikt tādā kārtībā, kā norādīts katrā komerciālajā paziņojumā.